Gazdasági mediáció

Időnként óhatatlanul vitába, konfliktusba kerülünk partnereinkkel, üzlettársainkkal vagy kollégáinkkal. Fura módon mindkét fél a maga igazát kívánja érvényesíteni, hisz a saját maga igazában, és minden áron győzni szeretne. Ilyen esetekben csak az egyik fél lehet a győztes (bár a megelégedettsége kétséges) úgy, hogy fel sem teszi magának a kérdést, hogy milyen áron, mennyi időn belül, és végső soron mennyibe is fog kerülni eme áhított győzelem.

Viszont lehet győzelem nélkül is nyerni, közös megállapodással, mindkét fél érdekeinek figyelembe vételével. A gazdasági mediáció ebben segít: gyors, olcsó és sikeres közös megegyezés, egy hosszan elhúzódó, bizonytalan kimenetű, veszteséget termelő vita vagy per helyett, olyan konfliktusok esetében ahol az érzelmek és indulatok állnak a gazdaságilag racionális megoldás útjában.

A mediáció a konfliktusok során keletkező viták elrendezésének olyan békés módja, amelyben a szemben álló felek egy független és elfogulatlan, szakértő személy (mediátor) segítségével hoznak létre egyezséget.

Mikor célszerű a mediáció alkalmazása?
A mediációs (békéltető/közvetítő/közbenjárói) tevékenységet olyan esetekben célszerű alkalmazni, amikor két vagy több fél között érdekellentét vagy nyílt konfliktus támad, és a résztvevők nem tudják konstruktívan vagy belátható időn belül megoldani, valamint szükség van a kapcsolat, a további együttműködés fenntartására.

Melyek a legelőnyösebb helyzetek a mediációra?

•    A fennálló kapcsolatok fontosak.
•    A résztvevők a végeredményt illetően meg akarják tartani az irányítást.
•    Nincs jelentős hatalmi különbség a vitázók között.
•    Az időtényező lényeges elem.
•    Fontos a bizalom.
•    Mind a két félnek szüksége van arra a lehetőségre, hogy kiengedje a gőzt.
•    A felek nem kommunikálnak – vagy soha nem is kommunikáltak – egymással és felkészültek arra, hogy egy pártatlan harmadik fél segítsen a kommunikációban.
•    Az embereknek sem készsége (tárgyalókészség), sem kedve (bizalomhiány) nincs a hatékony tárgyalásra külső segítség nélkül.
•    A résztvevők nem találnak megoldást a vitára, de igénylik annak elrendezését.
•    A vita megoldására egyéb lehetőségeket is fontolóra vettek, de a mediációt tartják a legcélravezetőbbnek.
•    A vita rendezetlensége elfogadhatatlan a felek számára.
•    Az egyik fél személyes biztonsága sem függ a vita kimenetelétől.

Miért a gazdasági mediáció a bírósági eljárás helyett?

Mert:
•    egy bírósági eljárás során helyrehozhatatlan megromlott üzleti kapcsolat helyrehozható.
•    magas, tervezhetetlen perköltségek helyett, kiszámítható, alacsonyabb, tervezhető díjak
•    hosszú évek pereskedése helyett, hetek alatt befejezett ügyek
•    nyilvános tárgyalás helyett, bizalmas, diszkrét, egyeztetések
•    nem egy harmadik személy döntése, hanem a közös döntés érvényesül
•    elégedetlenséget kiváltó döntések helyett, mindkét fél megelégedettsége, közösen kialakított konstruktív, jövőorientált, megoldás.
•    Kölcsönösen megismerhetik és megérthetik egymás álláspontját
A mediáció során a felek nyíltan megfogalmazzák érdekeiket, érveiket, lehetőségeiket.
•    Elősegíti felek között létrejövő nyertes-nyertes egyezség létrejöttét
Ennek következtében kölcsönösen elégedettek lesznek az eredménnyel.
•    A mediáció jövőorientált
A mediáció múltbeli ügyekkel, a bűnös keresésével, a konfliktus történetével nem foglalkozik, hanem a jövőre, a konfliktus megoldására összpontosít.
•    A mediátor viselkedési szabályokat állít fel amelyekhez a felek kötve vannak, így nem tehetnek sértő, bántó megjegyzéseket, amelyek csak a konfliktus mélyítését szolgálnák.
•    A mediátor a vitázókat egyenrangú félként kezeli
A beszélgetés során megpróbálja kiegyensúlyozni a felek hatalmi, befolyásbeli különbségeit.
•    Gyors megoldást eredményez
Egy mediációs ülés kb. 3 órát vesz igénybe, ez töredéke a bírósági tárgyalások időszükségletének.
•    A döntés joga végig a felek kezében van, a végeredmény csak rajtuk múlik
Ők határozzák meg a megvitatandó témákat, megállapodásuk tartalmát, ezáltal megtapasztalják felelősségüket a további életük alakításáért.
•    A felek maguk hozzák meg a döntést
Mivel az eljárás során mindenki érdeke hangot kap, (ez nem egy külső hatalom, személy által rájuk erőszakolt ítélet), a megszületett megállapodás iránt elkötelezetteké válnak. A felek magukénak érzik az eredményt, így nagy számban tartják be a mediációs eljáráson született megegyezést.
•    Mindenképpen javít a felek kapcsolatán
Azzal, hogy a mediáció elindítja a megakadt kommunikációt, még akkor is javít a helyzeten, ha nem születik megállapodás. A tárgyaláson résztvevő felek egyúttal új konfliktuskezelési módszert is tanulnak, amit a késöbbiekben, hasonló helyzetben alkalmazni is tudnak.

Kenyeres Imre

Kenyeres Imre
Lehet győzelem nélkül is nyerni, úgy a privát, mint a gazdasági életben. A gazdasági életben dolgozom évtizedek óta. Jogász és közgazdász végzettségem van.

Időpont kérése